Visegrad Fund
Tomasz Załuski

Tomasz Załuski is an art historian and philosopher. He is Assistant Professor at the Department of Cultural Research at the University of Lodz and at the Department of Art History and Art Theory at the Wladyslaw Strzeminski Academy of Fine Arts in Lodz, Poland. His research interests include modern and contemporary art, the social, political and economic contexts of artistic culture, artistic activism and self-organisation, and documentation and artistic archives. He is the author of the book Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji [Artistic Modernism and Repetition: An Attempt at Reinterpretation] (TAiWPN Universitas Kraków, 2008), and editor of Sztuki w przestrzeni transmedialnej [Arts in Transmedial Space] (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2010), Skuteczność sztuki [The Effectiveness of Art] (Muzeum Sztuki w Łodzi, 2014), Socrealizmy i modernizacje [Socialist Realisms and Modernisations] (with A. Sumorok, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2017), Wideo w sztukach wizualnych [The Video in the Visual Arts] (with R. W. Kluszczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018), and Galeria Wschodnia. Dokumenty 1984–2017/Documents 1984–2017 (with D. Muzyczuk, Galeria Wschodnia, 2019). Recently he prepared (with A. Sumorok, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2021) a critical edition of Marian Wimmer's texts from the 1960s and 1970s entitled Przestrzeń jako tworzywo sztuki [Space as a Material of Art]. He also sits on the editorial boards of the journals Art and Documentation and Hybris, the online philosophical magazine.

Conferences